Thursday, 07/07/2022 - 21:44|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến thủ tục hành chính vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Tìm thấy 103 hồ sơ thủ tục hành chính
Tên Cơ quan ban hành Cơ quan thực hiện Lĩnh vực Tình trạng
Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trung tâm học tập cộng đồng UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú UBND tỉnh Thái Nguyên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủ tục hành chính Đã có hiệu lực