Wednesday, 07/12/2022 - 21:37|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương lớp 3

Ngày đăng: (10/05/2022)   Lượt xem: 794
Chiều ngày 5 tháng 5 năm 2022, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương đã tổ chức họp thẩm định Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Thái Nguyên lớp 3. Đồng chí ...