Thursday, 07/07/2022 - 19:41|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trường THPT Lương Ngọc Quyến tích cực tổ chức nội dung hoạt động Giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử năm học 2021-2022

Thực hiện Kế hoạch số 1811/KH-SGDĐT ngày 13/8/2021 của Sở GDĐT Thái Nguyên về việc triển khai nhiệm vụ giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong các cơ sở giáo dục năm học 2021-2022 và giai đoạn 2021-2025, Sáng ngày 04/10/2021, trường THPT Lương Ngọc Quyến tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong Nhà trường năm học 2021 – 2022 tới toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

     

Với định hướng hình thành nét văn hóa đặc sắc của giáo viên, học sinh trường THPT Lương Ngọc Quyến nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung, góp phần xây dựng con người Việt Nam: yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo, giáo dục nên phẩm chất: “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” cho học sinh. Tạo chuyển biến căn bản về đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh. Nhằm phát triển năng lực, hoàn thiện nhân cách, lối sống văn hóa; xây dựng văn hóa trường học lành mạnh, thân thiện; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo.

 

   

       

Một số hình ảnh về Triển khai công tác Giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sông và văn hóa trường học – trường THPT Lương Ngọc Quyến

      Trong những năm qua và giai đoạn hiện nay, công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho nhà giáo và học sinh luôn là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong Nhà trường.

I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, đề án, kế hoạch, văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử trong Nhà trường.

2. Nâng cao chất lượng cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên; tập trung xây dựng các tiêu chí cụ thể: Mỗi cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên là một tấm gương về đạo đức, lối sống và ứng xử văn hóa, thực hiện giáo dục nêu gương cho học sinh; Không có cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo, kiên quyết không để xảy ra hiện tượng tiêu cực trong Giáo dục.

3. Xây dựng tiêu chí về văn hóa ứng xử phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Trong đó các nội dung về giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử của cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên, học sinh được tuyên truyền, phổ biến, lan tỏa rộng rãi cả trong và ngoài nhà trường; Đảm bảo 100% cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và  học sinh  trường THPT Lương Ngọc Quyến có đầy đủ  kiến thức, kỹ năng giao tiếp văn hóa trong nhà trường, gia đình và xã hội.

4. Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống thông qua các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, giáo dục kỹ năng sống; hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động từ thiện xã hội…

      Triển khai sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

      Tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

       Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực, cụ thể. Qua đó phát hiện điển hình tiêu biểu về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử để nhân rộng trong Nhà trường và toàn Ngành Giáo dục.

5. Lan tỏa Thông điệp Nhà trường “ Mái trường vừa là nơi trao, truyền tri thức vừa là nơi lan tỏa văn hóa học đường. Mỗi lời nói lịch sự, mỗi cử chỉ thân tình, việc làm đúng mực - trách nhiệm của cán bộ giáo viên, nhân viên và các em học sinh sẽ tạo nên phong cách văn hóa riêng cho bản thân; mỗi học sinh cần có một lý tưởng sống, khát vọng vươn lên”.

+ Áp dụng “5 xin” trong giao tiếp: Xin chào; Xin phép; Xin lỗi; Xin góp ý; Xin cảm ơn;

+ Thực hiện “5 luôn” khi tiếp xúc: Luôn dạy tốt, học tốt; Luôn mỉm cười thân thiện; Luôn nhẹ nhàng, lịch thiệp; Luôn thấu hiểu, chia sẻ; Luôn nhiệt tình, giúp đỡ;

+ Ghi nhớ “5 không” khi ở trường: Không mang vũ khí, chất dễ gây cháy nổ, thuốc lá, các chất gây nghiện đến trường; Không mang dụng cụ, thiết bị ra ngoài phòng học; Không mang quà bánh và vứt rác bừa bãi ở khu vực lớp học; Không nói tục chửi bậy; Không mất trật tự và làmviệc riêng trong giờ học;

+ Chia sẻ “3 nhớ” và “1 đừng quên” trước khi tan học: Nhớ lau sạch bảng sau mỗi giờ học và cuối buổi học; Nhớ thu gom rác, phế thải để đúng nơi quy định; Nhớ kê lại bàn ghế, đồ dùng trong phòng; Đừng quên tắt các thiết bị điện trước khi ra về.

       Nhận thức rõ tầm quan trọng của những nhiệm vụ nêu trên, đặt ra yêu cầu mỗi tổ chức đoàn thể, mỗi cá nhân trong nhà trường cần phải xây dựng kế hoạch và biện pháp cụ thể:

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Đối với cấp ủy đảng, chính quyền: Tổ chức triển khai nội dung đến toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên, học sinh; đẩy mạnh tuyên truyền nhận thức về giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử;  thường xuyên kiểm tra, giám sát, có những điều chỉnh phù hợp, rút kinh nghiệm kịp thời trong quá trình thực hiện; nâng cao vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, chính quyền trong Nhà trường.

2. Đối với các tổ Chuyên môn, Văn phòng: Xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống và văn hóa ứng xử đến mỗi cá nhân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” bằng các hành động, việc làm thiết thực, hiệu quả….

3. Công đoàn nhà trường: Hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa ứng xử cho cán bộ quản lý, nhà giáo, nhân viên và học sinh trong Nhà trường (Thông tư  số 06 ngày 12/4/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của Nhà trường. Tổ chức triển khai thực hiện và công khai trên Website.

4. Đoàn TNCS HCMĐổi mới phương pháp và hình thức giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống một cách gần gũi, dễ nhớ, dễ thực hiện thông qua các hoạt động Ngoại khóa, giáo dục truyền thống, kỹ năng sống; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động từ thiện xã hội…

     Giao cho chi đoàn các lớp sưu tầm các câu chuyện  hay ý nghĩa về giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử; lập kế hoạch tổ chức kể chuyện, phát thanh vào đầu giờ học, ra chơi giữa giờ hoặc sân khấu khóa thành các tiểu phẩm chuyển đến các chi đoàn, để đoàn viên và thanh niên học tập ….

    Xây dựng tủ sách Bác Hồ, giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh  tới giáo viên, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo.    

     Xây dựng các chủ đề thực hiện theo từng tháng trong năm học, có  kế hoạch chi tiết để tổ chức giáo dục hình thành phẩm chất “Lễ phép, thân thiện, trung thực và trách nhiệm” cho đoàn viên và thanh niên Nhà trường.

6. Giáo viên chủ nhiệm lớp: Mỗi GVCN xây dựng một chương trình hoạt động giáo dục của lớp mình. Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho học sinh:

     Quy định về chào hỏi lễ phép; về ứng xử với bạn bè, thầy cô; tiếp cận và đăng tải thông tin trên trang mạng Facebook, zalo,.. Quy định rõ những việc không được làm, những việc nên làm

     Giáo dục tinh thần trách nhiệm và trung thực: Luôn sẵn sàng, cố gắng, quyết tâm để hoàn thành công việc, dù có khó khăn. Khi phạm lỗi, biết nhận lỗi và sửa chữa …

      Thực hiện nghiêm túc các nội dung trong kế hoạch của nhà trường.

7. Mỗi cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh trong Nhà trường: Xây dựng cho mình nếp sống văn hóa, thực hiện nghiêm túc nội quy quy định của nhà trường, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm của bản thân trong mỗi cử chỉ, việc làm, hành động hàng ngày, góp phần lan tỏa phẩm chất tốt đẹp của con người Việt Nam nói chung, của nhà giáo và HS Lương Ngọc Quyến nói riêng.

  8. Định kỳ cuối năm học tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử.  Tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác.

        Với sự quyết tâm và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ giáo dục lý tưởng Cách mạng, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong trường học sẽ góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, tạo nên hình ảnh đẹp và thương hiệu riêng của thầy và trò trường THPT Lương Ngọc Quyến, tỉnh Thái Nguyên.

                                                                                Tin và bài: Phạm Thị Thanh Nga – PHT

                                                                                                 Ảnh: CLB truyền thông SOOY


Tác giả: Chính trị tư tưởng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết