Wednesday, 07/12/2022 - 21:09|
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN

Mời quan tâm các gói thầu tư vấn lựa chọn nhà thầu trong lĩnh vực mua sắm

Ngày ban hành:
07/12/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2022
Ngày hiệu lực:
13/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
24/10/2022
Ngày hiệu lực:
12/10/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo mời quan tâm các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các công trình nhà vệ sinh nhằm khắc phục tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp tại các cơ sở giáo dục thuộc TP Sông Công, TP Phổ Yên và huyện Phú Bình năm 2022

Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo mời quan tâm các gói thầu thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Sửa chữa các công trình nhà vệ sinh nhằm khắc phục tình trạng nhà vệ sinh xuống cấp tại các cơ sở GD thuộc TP Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ và huyện Võ Nhai năm 2022

Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo mời quan tâm các gói thầu thuộc lĩnh vực: Tư vấn thẩm định giá thiết bị giáo dục, thiết bị dạy học; Tư vấn lựa chọn nhà thầu

Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Báo cáo thống kê  giáo dục kỳ đầu năm học 2022-2023

Ngày ban hành:
13/10/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/09/2022
Ngày hiệu lực:
05/09/2022
Trạng thái:
Đã có hiệu lực